11143562_114792478862507_8824096381977123003_o

U kunt met vrijwel alle juridische vragen bij ons terecht.

Advocatenbureau Ercan Tok is een full service advocatenkantoor. Wij ondersteunen u als particulier, ondernemer,  overheidsinstantie en non-profitorganisatie.

Wij behandelen zaken zoals: correctionele zaken, criminele zake, fiscaal strafrecht, sociaal Strafrecht, strafrecht algemeen,

Wij kunnen u bijstaan in iedere fase van het strafproces :

 • Verhoor bij politie en onderzoeksrechter
 • Voorlopige hechtenis
 • Gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek
 • Aanvraag van bijkomend onderzoek, opheffing van beslag op geld en goederen
 • Behandeling ten gronde in eerste aanleg of beroep voor de strafrechtbank
 • Indienen van klacht of burgerlijke partijstelling voor het slachtoffer
 • Verdediging voor de strafuitvoeringsrechtbank in het kader van o.m. elektronisch toezicht, penitentiair
 • verlof, halve vrijheid, voorwaardelijke invrijheidstelling
 • Verdediging van geïnterneerden voor de Commissie Bescherming Maatschappij
 • Eerherstel.

Het burgerlijk recht vat de regels samen met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen personen.

Het burgerlijk recht, ook wel privaat recht genoemd, is dan ook een zeer brede materie.

Advocatenkantoor Ercan Tok heeft een ruime kennis in het burgerlijk recht, aannemers, makelaars, architecten en bewoners komen hier terecht om zich te beraden over juridische acties of voor advies.

Echtscheidingsprocedure op grond van onherstelbare ontwrichting EOO. Echtscheidingsprocedure op grond van onderlinge toestemming. 

Advocatenbureau Ercan Tok beschikt over een ruime knowhow en veel praktijkervaring op het vlak van sociale zekerheidsrecht.

Mr. Ercan Tok heeft ervaring met vreemdelingrecht. De belangrijkste instanties op dit terrein zijnde Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Wij kunnen u bijstaan in o.a. volgende materies:

 • Asiel
 • Regularisatie
 • Visum ( gezinshereniging, arbeidsvisum)
 • Nationaliteit
 • Schijnhuwelijk
 • Problemen van internationaal privaatrecht

Wanneer de beslissing om te gaan scheiden eenmaal gemaakt is, komen er veel juridische zaken op uw af. Enerzijds is er de echtscheiding zelf die geregeld moet worden, anderzijds zijn er veel praktische zaken waar u rekening mee dient te houden.

 • Nalatenschappen
 • Testamenten
 • Schenkingen
 • Successieplanning
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Huwelijkscontracte

Onze advocaten geven advies en bijstand bij het opstellen van allerlei overeenkomsten zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, bij het voeren van onderhandelingen en geschillen, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke procedures over:

 • ontslagregelingen
 • arbeidsongevallen
 • arbeidsongeschiktheid
 • niet-concurrentiebedingen
 • schijnzelfstandigheid

Bij het realiseren van een bouwwerk kunnen zich tal van problemen voordoen. Deze vallen onder het bouwrecht.

Deze wetten zijn zeer complex waardoor de mogelijkheden op overtredingen enorm groot zijn. Aannemers en architecten zijn zich bewust van vele van deze regels. Toch worden er nog steeds veel bouwwetgevingsregels overtreden.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijks (bedrijfs)leven raken.

 • Uw tuin loopt onder met stookolie van de buurman.
 • Uw bedrijfsproductie valt stil of voedingswaren bederven door een breuk in de elektriciteitsleiding.
 • Uw leverancier levert grondstoffen die besmet zijn met toxische stoffen.

De kans dat u ooit eens met de politierechtbank in aanraking komt, is dus niet onbestaande. Doe beroep op ons kantoor voor:

 • strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank (met of zonder rechtsbijstand)
 • behartiging van uw belangen voor de politierechtbank met opmaak van schadebegrotingen en berekeningen van lichamelijke schade
 • bijwonen van expertise en contacten met de verzekeringsmaatschappijen

Snel en discreet te werk gaan is een must bij invorderingsdossiers. We nemen u een heel aantal zaken uit handen:

 • preventief onderzoek naar de solvabiliteit van debiteuren
 • gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van facturen
 • het leggen van bewarende en uitvoerende beslagen op goederen en bankrekeningen
Contacteer Ons

Kom praten met een advocaat die u begrijpt!

We zijn er om u te helpen, contacteer ons vandaag nog
Contacteer Ons